Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – na czym polegają, co oznaczają dla pracodawców i pracowników?

pełna księgowość

Z początkiem 2022 roku wszedł w życie Polski Ład, a wraz z nim szereg niespójności, które zostały powszechnie skrytykowane. Rząd zapowiedział więc stosowne zmiany, czego efektem jest ustawa z dnia 24.02.2022 roku, związana m.in. ze zmianą regulacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. „Ustawa-łatka”, która ma złagodzić Polski Ład, weszła w życie 10 marca 2022 roku i dotyczy przedłużenia terminów pobrania oraz wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – czego dotyczy?

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, związana była z koniecznością realizacji dwóch podstawowych celów, mianowicie:

  • zapewnienie, iż płatnik, czyli pracodawca, zobligowany będzie zastosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek także wtedy, kiedy oświadczenie PIT-2 jest składane z trakcie roku podatkowego, a nie wyłącznie przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia za pracę w danym roku podatkowym
  • wprowadzenie regulacji na gruncie ustawowym dotyczącej procedury przedłużania terminów pobierania i wypłacania zaliczki na poczet podatku dochodowego.

Jeśli chodzi o pierwszy cel, to zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…) – to z chwilą, gdy podatnik (pracownik) złoży płatnikowi stosowne oświadczenie, zobowiązany jest on odliczyć 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w jakim otrzymał takie oświadczenie.

Z kolei mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, który obowiązywał dotychczas na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku, dotyczył regulacji związanych z przedłużeniem płatnikom terminu obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy, jednak tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z roku 2021. Ustawa z 24.02.2022 r. wprowadziła w tym obszarze nowe zasady w stosunku do przychodów osiąganych w 2022 roku w wysokości nie przekraczającej kwoty 12 800 zł miesięcznie.

Ustawa z 24.02.2022 r. a zaliczki na podatek dochodowy – co jeszcze warto wiedzieć?

W momencie, gdy zaliczka wyliczona za zasadach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. będzie niższa, to płatnik będzie ją pobierał do chwili, kiedy wystąpi tzw. ujemna różnica. Nadwyżki nie są pobierane w miesiącach ich obliczenia – termin poboru jest przedłużony do miesiąca, w którym wystąpi ujemna różnica, pamiętając, że pobór zaliczki dokonywany jest do wysokości tej ujemnej różnicy.

Zgodnie z ustawowymi zapisami, pracodawca ma obowiązek zastosowania kwoty zmniejszającej podatek po złożeniu przez pracownika oświadczenia PIT-2 w dowolnym momencie roku. W sytuacji, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone bez uwzględnienia przepisów ustawy, to należy dokonać ponownego obliczenia jej wysokości, zgodnie z nowymi regulacjami. Z chwilą, kiedy okaże się, że pobrano zaliczkę w wysokości wyższej, niż wynika to z nowych przepisów, to należy zwrócić ją na konto bankowe pracownika..

Warto przeczytać:

Polski Ład: Składka zdrowotna w 2022 roku

Polski Ład: Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – najważniejsze zmiany

Polski Ład: Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – najważniejsze zmiany

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 
Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 
Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza