POLSKI ŁAD: Ulgi dla przedsiębiorców

Ulga na robotyzację

Ulga wzorowana jest na uldze B+R. Podatnicy będą mieli możliwość dodatkowego odliczenia od dochodu połowy kosztów poniesionych na robotyzację. Dodatkowemu odliczeniu podlegać będą m.in.: koszty nabycia nowych robotów przemysłowych (oraz maszyn i urządzeń z nimi związanych), oprogramowania wykorzystywanego do poprawnego działania robotów, a także koszty szkoleń pracowników z umiejętności korzystania z nowych urządzeń.

Podwyższenie drugiego progu podatkowego

Ulga ma umożliwić dodatkowe odliczenie wydatków na pracowników zaangażowanych w prace B+R do 150%. Ulga będzie dostępna także dla firm, które w związku z inwestycjami w danym roku nie wykazały dochodu.

Nowe regulacje wprowadzają możliwość odliczenia przez podatnika będącego płatnikiem od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych należności z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u podatnika na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, z tytułu kosztów kwalifikowanych, których podatnik nie odliczył ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Aby podatnik mógł w pełni wykorzystać ulgę, będzie mógł odliczyć nadwyżkę od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy w co najmniej 50% czasu pracy/świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga na prototyp

Nowe regulacje zakładają wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek. Będą to np.: prace inżynieryjne nad produktem, próbna produkcja, certyfikacja i atestowanie.

Możliwe będzie odliczenie od podstawy opodatkowania 30% poniesionych kosztów. Koszty te będą wykazywane w zeznaniu rocznym, składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym zostały poniesione, z możliwością odliczenia ich również w kolejnych dwóch latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione.

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza