Pakiet mobilności – najważniejsze informacje

pakiet_mobilnosci

W lipcu 2020 r. Parlament Europejski ogłosił tzw. Pakiet Mobilności i zobligował kraje członkowskie Unii Europejskiej do implementacji jego założeń w swoich porządkach prawnych. W Polsce, z podziałem na pewne etapy, zaczął obowiązywać w małej części do sierpnia 2020 roku, a od 02 lutego 2022 roku wprowadzono największą liczbę zmian.

Co to jest pakiet mobilności?

Pakiet mobilności stanowi zbiór regulacji prawnych dotyczących transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej. Założeniem pakietu jest poprawa warunków pracy kierowców oraz regulacja rynku transportowego.

Jakie zmiany wprowadza pakiet mobilności?

Pakiet mobilności zmienia przede wszystkim zasady liczenia czasu pracy kierowców, czasu jazdy i odpoczynku, delegowania kierowców, kabotażu, tachografów i prowadzenia działalności firm transportowych.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza Pakiet Mobilności w czasie pracy i odpoczynku kierowców:


  • odpoczynek tygodniowy – kierowca transportu międzynarodowego może odbyć 2 skrócone odpoczynki tygodniowo z rzędu (24 godziny) pod warunkiem, że zostaną zrekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystanym jednorazowo przed upływem 3 tygodni. Dodatkowo rekompensata musi nastąpić przed regularnym odpoczynkiem tygodniowym oraz być połączona z odpoczynkiem, który trwa minimum 9 godzin. Zakazane jest odbywanie regularnego odpoczynku tygodniowego i dłuższego w kabinie pojazdu (musi być odpowiednie miejsce zakwaterowania);

  • powrót do bazy – pracodawca ma obowiązek tak zorganizować pracę kierowcy, by mógł on odebrać raz na 4 tygodnie regularny odpoczynek tygodniowy w siedzibie przewoźnika lub w swoim miejscu zamieszkania. Po dwóch skróconych tygodniowych odpoczynkach kierowca ma prawo wrócić do bazy, zanim rozpocznie regularny odpoczynek tygodniowy (ponad 45 godzin), który jest rekompensatą za skrócone odpoczynki tygodniowe. 

  • dłuższy czas jazdy – przepisy wprowadziły możliwość wydłużenie o godzinę dziennego lub tygodniowego czasu jazdy, gdy kierowca zamierza dotrzeć do bazy lub miejsca zamieszkania, by odbyć odpoczynek tygodniowy. Jazda może być dłuższa o 2 godziny (z uwzględnieniem 30 min przerwy), gdy kierowca jedzie do bazy lub miejsca zamieszkania, by odbyć regularny tygodniowy odpoczynek.
  • przerwa podczas jazdy – kierowca w załodze kilkuosobowej może odbyć przerwę 45 -minutową 
w pojeździe, którym kieruje inny kierowcy, tylko w przypadku, gdy nie pomaga kierowcy prowadzącemu pojazd.

Kierowcy, którzy realizują przejazdy w innych krajach, będą otrzymywać wynagrodzenia adekwatne do tych, które otrzymują kierowcy w tych państwach. Dotyczy to przewozów kabotażowych (transport towarów w obrębie innego kraju UE) i cross trade (transport pomiędzy dwoma innymi krajami UE niż ten, w którym zarejestrowana jest firma). 
Zapis ten nie obejmuje przejazdów tranzytowych i transportu bilateralnego. 

Pakiet Mobilności, poza powszechną opinią zmniejszenia konkurencyjności polskich firm transportowych na rynku europejskim, wprowadza kilka udogodnień. Są to przede wszystkim brak obowiązku ustanawiania przedstawiciela oraz zmniejszenie wymaganych dokumentów, które musi przy sobie posiadać kierowca i wprowadzenie możliwości korzystania z wersji elektronicznych.

Pojawiła się niekorzystna ocena Pakietu Mobilności przez przewoźników. Ma to jednak swoje uzasadnione źródło. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek korzystania z pełnych układów zbiorowych co zwiększa koszty wynagrodzeń i problemy w rozliczaniu. Nie można zaliczać ryczałtów 
i innych dodatków związanych z podróżą służbową do płacy minimalnej. Każdy pojazd będzie musiał wracać do bazy firmy co 8 tygodni, co zwiększa ilość tzw. „pustych” przejazdów. Nie będzie można wykonać ponownego kabotaży tym samym pojazdem, w tym samym kraju przed upływem 4-dniowej przerwy.

Nagminne niestosowanie się do nowych obowiązków skutkować będzie finalnie wysokimi karami 
i utratą reputacji.

Jak po zmianach ewidencjonować i rozliczać czas pracy kierowców?

  1. Przewoźnik musi zgłaszać elektronicznie delegowanie za pomocą systemu IMI, przy użyciu wielojęzycznego, standardowego formularza, najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania.

  2.  Kierowca ma obowiązek posiadania w pojeździe i okazywania podczas kontroli w formie papierowej lub elektronicznej: kopii zgłoszenia do delegowania i listów przewozowych oraz zapisów tachografu z wpisanymi symbolami państw przekraczania granicy.
  3. Przewoźnik ma obowiązek wysyłania na żądanie organu kontrolnego elektronicznie (za pomocą systemu IMI) dokumentacji związanej z delegowaniem kierowcy, która powinna zawierać także umowę o pracę, ewidencję czasu pracy, potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, zapisy tachografu 
i listów przewozowych oraz kopię zgłoszenia do delegowania.

Kolejne drobne zmiany Pakiet Mobilności wprowadził w czerwcu 2022 i dotyczą pojazdów o tonażu od 2,5 do 3,5 w DMC.
Przewoźnicy świadczący usługi takimi pojazdami są zobowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, gwarancję finansową w wysokości 1800 Euro na pierwszy i 900 Euro na każdy kolejny pojazd, spełniać wymogi dobrej reputacji i posiadać siedzibę firmy.

Firmy te dodatkowo od lipca 2026 roku zostaną objęte przepisami dotyczącymi czasu jazdy 
i odpoczynku kierowców pojazdów w ruchu międzynarodowym oraz w pojazdach będą musiały znaleźć się również tachografy.

Ostatnie zmiany związane z Pakietem Mobilności, z którymi przewoźnik będzie musiał się zmierzyć będą obowiązywały od grudnia 2024 roku. Przedsiębiorcy zostaną zobligowani do wymiany tachografów analogowych i cyfrowych na tachografy II generacji oraz zostaną poddani obowiązkowi przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego dnia i poprzedzających go 56 dni. Natomiast od września 2025 wymianie podlegać będą tachografy I generacji na tachografy II generacji. Obecnie kierowca przekraczający granice państw na najbliższym możliwym postoju musi się zatrzymać, aby zrobić wpis w urządzeniu i podać symbol kraju, do którego wjechał. Tachografy II generacji będą dokonywać wpisu automatycznie.

Rewolucja, która następuje w branży TSL wymusza wyposażenie się w niezbędne technologie dla transportu, aby efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw i przede wszystkim spełnić wymogi Pakietu Mobilności.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami – mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej firm transportowych!

Zadzwoń: +48 601 627 101

Napisz: biuro@businessmind.pl

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza