PPK w firmie zatrudniającej do 19 pracowników

Zbliża się termin ostatniego etapu PPK, w ramach którego do programu oszczędzania dla zatrudnionych – mają przystąpić najmniejsze firmy. Towarzyszące trwającej pandemii restrykcje i ograniczenia – sprawiły, że pierwotny termin wdrożenia PPK przez przedsiębiorców zatrudniających do 19 pracowników, został wydłużony do 10 maja 2021 roku.

Przypominamy o najważniejszych założeniach i obowiązkach dla pracodawców, którzy zobowiązani sią do zachowania określonych procedur związanych z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Czym dokładnie są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to ogólnokrajowy program regularnego oszczędzania dla osób zatrudnionych. W założeniu ma on zabezpieczyć Polaków przed ryzykiem niskich świadczeń emerytalnych w przyszłości.

Kluczową koncepcją ustawodawców i jednocześnie największą zaletą oraz zachętą do aktywnego oszczędzania, ma być możliwość dziedziczenia zgromadzonego na indywidualnych rachunkach kapitału. Wdrażanie programu PPK rozpoczęło się już w II połowie 2019 roku i podzielone zostało na cztery etapy. 10 maja 2021 r. mija termin przystąpienia do PPK (zawarcia umów) dla firm, w których na etacie pracuje nie więcej niż 19 osób. Zarządzaniem i prowadzeniem indywidualnego konta PPK – zajmować się będzie jedna z 20 uprawnionych do tego instytucji finansowych.

Podstawową zasadą PPK jest to, że przypisany do programu pracownik (18-54 lat), odprowadza comiesięcznie na specjalnie wygenerowany rachunek, określony procent swojego wynagrodzenia (od 2% do 4%). Oprócz tego, pewną część co miesiąc asygnuje pracodawca (od 1,5% do 4%), a raz na 12 miesięcy indywidualny rachunek pracownika zasila również państwo (240 zł/rok, plus wpłata powitalna w wysokości 250 zł). Okresowa wypłata świadczeń z PPK ma odbywać się wraz z ukończeniem przez pracownika 60. Z PPK można w każdej chwili zrezygnować, składając stosowne oświadczenie.

PPK w małej firmie – o czym powinny pamiętać podmioty zatrudniające do 19 pracowników?

Szereg obowiązków związanych z PPK leży po stronie pracodawców, którzy zobligowani są do dochowania określonych terminów zawarcia umów na zarządzanie i prowadzenie wyodrębnionych na ten cel rachunków. Przedsiębiorcy zatrudniający do 19 pracowników, mają czas do 23 kwietnia 2021 roku na zawarcie stosownych umów o zarządzanie PPK.

Najpóźniej z kolei do 10 maja br. firmy te, w imieniu zatrudnionych pracowników, muszą podpisać umowy na prowadzenie PPK. Niedotrzymanie przez pracodawcę w/w terminów, brak przekazywania środków czy uchybienia w prowadzeniu dokumentacji w zakresie PPK – mogą skutkować nałożeniem kary grzywny.

Warto przeczytać:

Terminy podatkowe 2021

Dotychczasowy harmonogram PPK

Estoński CIT – zmiany w CIT 2021

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza