Rejestr BDO dla firm – najważniejsze informacje 2021

Od stycznia 2018 roku podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami podlegają wpisowi do rejestru BDO. Pomimo, iż baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami funkcjonuje już od ponad 3 lat, wciąż nasuwa się wiele pytań związanych z funkcjonowaniem rejestru. Kto musi zarejestrować się w BDO, jakich odpadów dotyczą regulacje oraz jak wygląda kwestia sprawozdawczości?

Co to jest rejestr BDO?

BDO jest bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Podstawowym celem, dla którego został stworzony rejestr BDO – jest zamiar skutecznej walki z dzikimi wysypiskami oraz zwiększenie efektywności recyklingu. Ogólnodostępna, elektroniczna baza danych pozwala na gromadzenie kompleksowych informacji na temat odpadów, a aktualizacja BDO .

Kto podlega rejestracji i jakiego typu odpady ewidencjonuje się w BDO?

Obowiązkowi rejestracji, prowadzenia stosownej ewidencji i sporządzania corocznych sprawozdań, w praktyce podlega większość przedsiębiorców. O konieczności wpisania się do e-rejestru decyduje rodzaj działalności PKD (art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach), ale w niektórych przypadkach marszałek województwa może automatycznie kwalifikować podmioty do BDO (z urzędu).

Do składania sprawozdań zobowiązani są m. in.:

  • wytwórcy i podmioty przetwarzające odpady, za wyjątkiem wytwórców odpadów komunalnych czy prowadzących nieprofesjonalną działalność zbierania odpadów,
  • podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarowaniem odpadami (za wyjątkiem odpadów komunalnych),
  • podmioty wydobywające odpady ze składowisk/zwałowisk,
  • firmy oferujące usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów, oczyszczania zbiorników i urządzeń sprzątających, do konserwacji czy napraw.

W przypadku części przedsiębiorców możliwa jest tzw. uproszczona ewidencja odpadów, która dotyczy m. in. podmiotów, które:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w limicie do 100 kg/rok,
  • produkują odpady inne, niż niebezpieczne, których waga nie przekracza 5 t/rok,
  • transportują odpady,
  • działają w rolnictwie, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych.

O czym muszą pamiętać podmioty figurujące w BDO w roku 2021?

Na podmiotach wpisanych do BDO, ciąży obowiązek związany z koniecznością składania sprawozdań rocznych. Obecnie proces ten odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem wyodrębnionego indywidualnego konta w rejestrze. Jeśli chodzi o sprawozdanie do BDO za 2020 rok, to podmioty mają czas do 15 marca 2021 roku. Dotyczy to zarówno sprawozdania o produktach, opakowania i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, jak też sprawozdań o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi. Wszelkie zaniechania bądź zaniedbania w realizacji obowiązków rejestrowo-ewidencyjno-sprawozdawczych w BDO, mogą skutkować nałożeniem wysokiej grzywny, a nawet karą aresztu.

Warto przeczytać:

Terminy podatkowe 2021

PPK w firmach zatrudniających do 19 pracowników

Estoński CIT – zmiany w CIT 2021

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza