Terminy podatkowe 2021

terminy podatkowe biuro rachunkowe

Obowiązkiem każdego podatnika jest terminowe rozliczanie się z fiskusem. Jednak to przedsiębiorcy, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników, muszą szczególnie dokładnie zapoznać się z terminami składania deklaracji podatkowych 2021. Nawet niewielki błąd może bowiem słono kosztować! Oto terminarz podatkowy na nadchodzący rok!

Jakie są konsekwencje niedopilnowania terminów rozliczeń podatkowych?


Za nieprzestrzeganie terminów podatkowych przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej. W przypadku długiego zwlekania z płatnościami odpowiednie organy mogą nałożyć na prowadzącego działalność gospodarczą obowiązek zapłaty odsetek. Jedyną możliwością uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej w przypadku spóźnienia się ze złożeniem deklaracji PIT jest złożenie tzw. czynnego żalu, czyli wniosku o zaniechanie ukarania. Warto jednak pilnować wszystkich terminów i spać spokojnie.

Kalendarz podatkowy przedsiębiorcy w ujęciu miesięcznym – najważniejsze terminy podatkowe 2021?


Osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową często zastanawiają się, dla kogo jest przeznaczona ulga IP Box. Przedsiębiorca, który chce ubiegać się o preferencyjną stawkę CIT lub PIT, musi posiadać prawa własności intelektualnej do wytworzonego produktu lub usługi na podstawie m.in. patentów, praw ochronnych na wzór użytkowy, praw autorskich do programu komputerowego czy praw z rejestracji produktu leczniczego. Pamiętaj, że z ulgi IP Box możesz skorzystać dopiero po zakończeniu roku podatkowego! A więc w 2020 roku możesz rozliczyć przychody uzyskane w roku poprzednim. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Warto dodać, że z ulgi IP Box mogą skorzystać także beneficjenci funduszy unijnych.

Ulga IP Box a COVID-19 – jaki podatek zapłacisz?


Składki ZUS
Składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych należy rozliczyć do 10. lub 15. dnia miesiąca. Pierwszy termin dotyczy przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników na umowach objętych składkami ZUS, drugi zaś pracowników zatrudniających pracowników na umowach oskładkowanych.

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy należy rozliczyć do 7. lub 20. dnia każdego miesiąca (pierwszy termin dotyczy podatników, którzy jako formę opodatkowania wybrali kartę podatkową; drugi: osób płacących zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjowanych. Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych nie mogą zapomnieć o zaliczkach na podatek dochodowy, które trzeba opłacić do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu (dotyczy przedsiębiorców rozliczających się miesięcznie) lub do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale (w przypadku rozliczenia kwartalnego).

Podatek VAT
Płatnicy VAT muszą rozliczyć się do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu (przedsiębiorcy rozliczający się miesięcznie) lub kwartale (przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie).

JPK VAT
Pliki JPK muszą zostać dostarczone odpowiednim organom do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy raport.

Deklaracje PIT
Przedsiębiorcy często zastanawiają się, jaki PIT wypełnić? To zależy m.in. od wyboru formy opodatkowania. Pamiętaj, że rodzaj PIT-u wpływa na terminy rozliczeń podatkowych.

Spis z natury
Przedsiębiorcy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. są zobowiązani do złożenia spisu z natury do 31 grudnia.

Warto pamiętać, że raz w roku przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania. To bardzo ważna decyzja! Chęć wybrania lub zrezygnowania z karty podatkowej należy zgłosić do 20 stycznia danego roku.

Gdzie szukać pomocy w rozliczaniu podatków??


Pamiętanie o terminach płatności wszystkich podatków to duże wyzwanie. Zwłaszcza dla właścicieli dużych firm zatrudniających powyżej 250 pracowników. Dlatego wiele osób decyduje się powierzyć prowadzenie księgowości profesjonalistom. Eksperci z naszego biura przestrzegają wszystkich terminów podatkowych. Będą trzymać rękę na pulsie, podczas gdy Ty skupisz się na prowadzeniu działalności i nowych inwestycjach.

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza