POLSKI ŁAD: Podsumowanie najważniejszych zmian

1. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tyś zł, który będzie dotyczyć wszystkich podatników rozliczających się wg skali podatkowej (nie będą mogli z niej korzystać podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym, kartą podatkową czy ryczałtem).

2. Kwotę zmniejszająca podatek (30 tyś * 17%)/12 (Pit-2) należy stosować przez cały rok przy obu progach podatkowych.

3. Podwyższenie drugiego progu podatkowego, od którego podatnik będzie płacił 32% podatku z 85 528 zł do 120 000 zł.

4. Ulga dla „klasy średniej” zarabiającej rocznie do kwoty 133 692 zł brutto (tylko dla osób na etacie i JDG rozliczających się na zasadach ogólnych, nie dotyczy zleceniobiorców i wykonawców dzieł) stosowana będzie automatycznie i nie wymaga dodatkowych oświadczeń, obliczana będzie wg następujących algorytmów:

• od 5701 zł do 8549 zł: (a x 6,68% – 380,50 zł) : 0,17 gdzie A stanowi kwotę wynagrodzenia brutto

Przykład
(7 000,00 zł brutto x 6,68% – 380,50) : 0,17 = 512,35

• od 8549,01 zł do 11 141 zł: [a x (–7,35%) + 819,08 zł] :0,17.; gdzie A stanowi kwotę wynagrodzenia brutto

Przykład
[ 10 000,00 zł brutto x (-7,35%) + 819,08] : 0,17 = 494,59

5. Pracownik będzie miał prawo zrezygnować ze stosowania ulgi „dla klasy średniej” oraz stosowania KUP (250 zł lub 300 zł) poprzez złożenie pracodawcy odpowiedniego oświadczenia.

6. Zleceniobiorca zarabiający rocznie do 30 000 zł brutto będzie mógł złożyć oświadczenie zleceniodawcy o niepobieraniu zaliczek na podatek.

7. Wprowadzenie 0% podatku dla osób posiadających prawo do emerytury, ale z niego niekorzystające i pozostające w zatrudnieniu do limitu 115 528 zł przychodu rocznie, pracownik będzie musiał złożyć stosowne oświadczenie pracodawcy, by móc skorzystać z tej ulgi.

8. Usunięcie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku; ważne dla osób prowadzących JDG, możliwości odliczenia obowiązuje do 31.12.2021 dlatego składka opłacona za grudzień po tej dacie nie będzie podlegała odliczeniu od podatku.

9. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu otrzymujących wynagrodzenie z tytułu powołania – 9% składki zdrowotnej od wynagrodzenia brutto.

10. Likwidacja możliwości obniżania i rozliczania podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko i zastąpieniem jej ulgą w wysokości 1500 zł.

11. Zwiększenie uprawnień ZUS do kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz podstaw do naliczania zasiłków.

12. Skrócenie z 182 do 91 dni okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia czyli rozwiązania umowy o pracę (z wyjątkiem ciąży, osób chorych na gruźlicę, niezdolności powstałej na wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów).

13. Wszystkie okresy niezdolności do pracy z przerwami nie dłuższymi niż 60 dni będą wliczane do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na rodzaj choroby.

14. Podwyższenie zasiłku chorobowego za okres przebywania w szpitalu z 70% do 80%.

15. Prawo do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego dla wszystkich uprawnionych w przypadku śmierci pracodawcy.

16. Skrócenie do 5 lat okresu na złożenie korekt deklaracji ZUS i odzyskanie nadpłaconych składek.

17. Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia lub wypłacania części wynagrodzenia „pod stołem” przeniesione zostaną w całości na pracodawcę.

18. Ryczał za korzystanie z samochodu służbowego będzie zależał od mocy silnika, nie jak dotychczas od pojemności.

19. Minimalne wynagrodzenie wzrasta do poziomu 3010 zł brutto miesięcznie lub 19,70 zł brutto na godzinę.

20. Maksymalna podstawa składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wyniesie 14 805 zł / miesięcznie.

21. Roczna kwota ograniczenia podstawy składek emerytalno-rentowych wyniesie 177 660 zł.

22. W 2022 r. współczynnik urlopowy służący do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wyniesie 20,9.

23. Od 1.12.2021 r. pracodawca będzie mógł sprawdzić w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, czy kandydat do pracy lub pracownik jest dłużnikiem alimentacyjnym. Przeglądanie Krajowego Rejestru Zadłużonych będzie możliwe za pośrednictwem Internetu. W Biuletynie Informacji Publicznej zostanie podany adres, pod którym w sieci Internet dostępny będzie Rejestr.

Polski ład w Dzienniku Ustaw
Ustawa została opublikowana 23 listopada 2021 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000210501.pdf
https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/

Większość przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza