Czym różni się księgowość uproszczona od pełnej księgowości?

pełna księgowość

Prowadząc działalność gospodarczą w naszym kraju, a w przypadku stowarzyszeń czy fundacji – aktywność statutową, każdy podmiot zobligowany jest do prowadzenia rozrachunków i ewidencji księgowej. W zależności od rodzaju podmiotu bądź skali obrotu finansowego, przedsiębiorca lub organizacja może zdecydować się na księgowość uproszczoną albo pełną. Czym się różnią? Jak sama nazwa wskazuje, formuła prowadzenia uproszczonej księgowości jest mniej skomplikowana, natomiast księgowość pełna jest bardziej rozbudowana i kompleksowa, dlatego często wymaga powierzenia jej wyspecjalizowanym podmiotom, takim jak np. biuro rachunkowe. Czym dokładnie różnią się między sobą oba sposoby prowadzenia ksiąg, kiedy warto, a kiedy konieczne jest wdrożenie w firmie pełnej księgowości?

Księgowość uproszczona czy pełna księgowość – co determinuje wybór?

W ramach obowiązujących regulacji prawnych, księgowość uproszczona dedykowana jest m. in. dla osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek partnerskich, niektórych stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych, których przychody nie przekroczyły wartości 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy.

Księgowość pełna to z kolei obligatoryjna forma ewidencjonowania operacji gospodarczych m. in. dla spółki komandytowej, spółki akcyjnej, spółki z o.o. oraz pozostałych firm, których przychody ze sprzedaży za miniony rok obrotowy przekroczyły granicę 2 mln euro. Na wariant pełnej księgowości podmiot może też zdecydować się dobrowolnie – nawet, jeśli w świetle prawa nie jest zobowiązany do takiej formuły prowadzenia rachunkowości..

Czym charakteryzuje się księgowość uproszczona?

Co do zasady, księgowość uproszczona polega na prowadzeniu ewidencji realizowanych operacji gospodarczych – z wykorzystaniem jednej z trzech form:

  • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR)
  • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • Karty Podatkowe

Ostateczny wybór należy do przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem braku wykluczenia z konkretnej formy opodatkowania, biorąc pod uwagę np. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej przez firmę. Uproszczona księgowość to na pewno komfort wdrożenia nieskomplikowanych rozwiązań w obszarze rejestrowania, gromadzenia i przetwarzania danych finansowych, co w efekcie przekłada się na stosunkowo niski koszt tego typu usługi.

Księgowość pełna – specyfika i korzyści z rozbudowanej formy rachunkowości

Pełna księgowość wiąże się z prowadzenie ksiąg rachunkowych, a tym samym z ewidencjonowaniem obrotów i sald dla księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych (konta analityczne) czy inwentaryzacją aktywów i pasywów. Przy tej formie rozrachunków/ewidencji operacji gospodarczych, zwieńczeniem pracy biura rachunkowego czy głównego księgowego w firmie – jest m. in. pełny bilans oraz rachunek zysków i strat. W międzyczasie, pełna księgowość umożliwia obliczanie należnego podatku, a także precyzyjną analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – odpowiednią kontrolę i efektywne zarządzanie.

Ta forma prowadzenia rachunkowości w firmie jest dosyć skomplikowana i złożona, dlatego wymaga zaangażowania specjalisty, najczęściej biura rachunkowego. Zaletą księgowości pełnej jest opcja bieżącego monitorowania sytuacji ekonomicznej firmy na podstawie wskaźników, jak również większa łatwość w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł (do)finansowania działa działalności, poprzez pożyczki, kredyty bankowe czy unijne dotacje.

Warto przeczytać:

Zmiany unijnego podatku VAT – co trzeba wiedzieć

Slim VAT 2 – kiedy wchodzi w życie i co zmienia

Terminy podatkowe 2021

PPK w firmach zatrudniających do 19 pracowników

Estoński CIT – zmiany w CIT 2021

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 
Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 
Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza