CIT 8 – stare zasady, nowe terminy dla zeznania podatkowego

CIT 8

Kowalscy i Nowakowie złożyli już swoje zeznanie podatkowe, teraz czas na część polskich przedsiębiorców i jednostki organizacyjne, które do dnia 30 czerwca 2021 roku – zobowiązane są do rozliczenia się z fiskusem za miniony rok podatkowy. Czym dokładnie jest CIT 8 i co zmieniło się w porównaniu z rokiem 2020?

CIT 8 – co to takiego, kogo dotyczy i jak złożyć?

CIT 8 to roczne zeznanie podatkowe, do złożenia którego zobligowani są przedsiębiorcy posiadający i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. W zeznaniu CIT 8 zamieszczane są ogólne dane na temat przychodów i kosztów w minionym roku podatkowym, jak również informacja o tym – czy i w jakiej wysokości podmiot zapłaci podatek dochodowy od osób prawnych.

CIT 8, czyli zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty, zobowiązane są złożyć:

  • spółki z o.o.
  • spółki akcyjne
  • spółki komandytowe
  • stowarzyszenia
  • spółdzielnie
  • spółki kapitałowe w organizacji
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • spółki bez osobowości prawnej posiadające siedzibę albo zarząd poza granicami państwa, jeśli na podstawie przepisów podatkowych obowiązujących w tym kraju – mają status osoby prawnej i podlegają tam normalnemu opodatkowaniu od dochodów.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako JDG – nie podlegają obowiązkowi składania zeznania podatkowego CIT 8.

Formularz CIT 8 można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej i musi on być sygnowany podpisem kwalifikowanym (nie mylić z profilem zaufanym). Wąska grupa przedsiębiorców i organizacji pozarządowych ma możliwość złożenia zeznania CIT 8 w formie papierowej. Warunkiem jest jednak osiągnięcie dochodu zwolnionego z opodatkowania i brak zatrudnienia pracowników i/lub zleceniobiorców..

Do kiedy trzeba złożyć CIT 8 za 2020 rok?

Ze względu na epidemię COVID-19, która zdestabilizowała i zdezorganizowała funkcjonowanie wielu firm – termin na złożenie CIT 8 za rok 2020 zostały wydłużony do 30 czerwca 2021 roku.

We wcześniejszych latach, na przedsiębiorcach ciążył obowiązek złożenia zeznania CIT 8 do 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Jeżeli pokrywał się on z rokiem kalendarzowym, to termin ten mijał 31 marca kolejnego roku.

W świetle nowego terminu, dla wszystkich podmiotów, dla których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 1 grudnia 2020 roku a 28 lutego 2021 roku – nowym terminem do złożenia CIT 8, a także wpłaty/wyrównania należnego podatku – jest 30 czerwca 2021 roku.

Warto przeczytać:

Zmiany unijnego podatku VAT – co trzeba wiedzieć

Slim VAT 2 – kiedy wchodzi w życie i co zmienia

Terminy podatkowe 2021

PPK w firmach zatrudniających do 19 pracowników

Estoński CIT – zmiany w CIT 2021

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza