Zmiany w kadrach i płacach w 2024 r.

Zmiany w kadrach i płacach 2024

W miarę jak rok 2024 zbliża się wielkimi krokami, warto przyjrzeć się przewidywanym zmianom w kadrach i płacach w Polsce. Kwestie te wpływają zarówno na pracowników, jak i pracodawców, dlatego ważne jest, aby być świadomym planowanych reform i dostosować się do nowych zmian.

Kilka kluczowych obszarów, które mogą ulec zmianie w nowym roku:

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.

Jedną z najważniejszych zmian dla pracowników i pracodawców jest minimalne wynagrodzenie za pracę.

Od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrośnie do 4 242 zł. Natomiast stawka godzinowa zmieni się na 27,70 zł.

Nie będzie to jedyna zmiana jaka przewidywana jest w nowym roku w tej kwestii. Kolejna zmiana ma nastąpić już w lipcu 2024. Minimalne wynagrodzenie wyniesie wtedy 4 300 zł, zaś stawka godzinowa wzrośnie do 28,10 zł.

Dostosowanie stanowiska pracy do wymagań BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem, które zaczyna obowiązywać już od 17 listopada obecnego roku dot. dostosowania stanowiska pracy, pracodawca ma obowiązek do połowy maja 2024 r. zapewnić pracownikowi ergonomiczną przestrzeń pracy.

Przede wszystkim wymogi BHP powinny spełniać meble i urządzenia biurowe, np. biurka, stoły, krzesła, monitory ekranowe, klawiatury itp.

Dodatkowo pracownik ma prawo złożyć wniosek o refundację zakupu okularów korekcyjnych, ale 
i szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Kluczowym elementem jest wynik badania lekarskiego, który pracownik powinien przedłożyć jako podstawę składanego wniosku.

Wiele wątpliwości budził fakt czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia takich warunków również pracownikom pracujących zdalnie i eksperci są zdania, że Kodeks Pracy nakazuje tylko w takich przypadkach zapewnić materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.

W kwestii BHP warto mieć na uwadze dofinansowanie na jakie mogą liczyć przedsiębiorstwa biorąc udział w programie Dotacja z ZUS 2024. Polega ona na wsparciu i poprawie warunków miejsca pracy. Warto przyjrzeć się zasadom wzięcia udziału w konkursie, który od kilku lat organizuje ZUS i zostanie ogłoszony w stosownym czasie na jego stronie.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności w 2024 r.

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawcy i pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności powinni wiedzieć, że ważność ich orzeczeń nie jest już automatycznie przedłużana. Wprowadzone w tym roku przepisy mówią jasno o datach utraty ważności orzeczeń. Zgodnie, z którymi mowa tutaj o terminach:


  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,

  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,

  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Z każdym kolejnym rokiem podnoszona jest kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Zwykle datą wejścia zmian staje się 1 kwietnia. Mimo, że nieznane wciąż są plany na kwotę, na jaką może liczyć pracownik od nowego roku, warto przypomnieć tę, która obowiązuje do 31 marca 2024 r.

Pracownik otrzyma 1 269 zł brutto, za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto jednak pamiętać – aby otrzymać odszkodowanie, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik decyzję powinien uzyskać w ciągu 14 dni.

Podwyżki dla pracowników służby zdrowia w 2024 r.

Część pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, mogą liczyć w przyszłym roku na wzrost ich wynagrodzenia. Jest to wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia, które zostało wymienione powyżej. Zmiany obejmą przede wszystkim pracowników działalności podstawowej, zatrudnionych na takich stanowiskach jak salowa bądź sanitariusz – grupa 10.

Jednak nie jest to jedyna zmiana. Już od 2 lipca, na podwyżki płacy minimalnej mogą liczyć również lekarze oraz pielęgniarki. Kwoty, które będą przewidziane uzależnione są od średniego wzrostu wynagrodzenia brutto.

Zmiany w potrącaniu wynagrodzeń i zasiłków oraz zajęć komorniczych

Istotną zmianą, która przewidziana jest również na nowy rok to sposób potrącania wynagrodzeń 
i zasiłków, w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia od nowego roku. Przewidziane modyfikacje mają na celu przede wszystkim zadbać o dobro pracownika oraz precyzyjnie uregulować tę kwestię. Kluczowe obszary dotyczą:

  • odszkodowania za naruszenie zasad równego traktowania, które nie będzie mogło być niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2024r. Warto pamiętać, że wynagrodzenie w przyszłym roku zmienia się dwa razy, wobec czego kwota uzależniona będzie od daty rozstrzygnięcia sprawy,
  • dodatku za pracę w porze nocnej. Sposób jego wyliczania uzależniony jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które dzieli się przez liczbę przepracowanych godzin w porze nocnej danego miesiąca,
  • odprawy wypłacanej na podstawie przepisów o zwolnieniach grupowych. Jeżeli pracodawca rozwiązuje umowę z pracownikami w ramach grupowego lub indywidualnego zwolnienia zobowiązany jest do wypłaty odprawy. Jej wysokość nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia,
  • podstawy zasiłku chorobowego, czy zasiłku rehabilitacyjnego, wyrównawczego, macierzyńskiego, opiekuńczego. Minimalna podstawa tych należności nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu z niego 13,71%. Oznacza to, że najniższa podstawa przytoczonych świadczeń wyniesie w 2024 roku 3 660,42 zł oraz 3 710,47 zł od 1 lipca 2024 roku,
  • zajęć komorniczych, które wynoszą 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wobec czego już od nowego roku kwota ta wzrośnie z 2 700 zł do 3 181,50 zł, a od lipca 3 225,00 zł.

Nowy rok przyniesie szereg istotnych zmian w obszarze kadr i płac. Powyższe zmiany to tylko niektóre z kluczowych kwestii, które mogą wpłynąć na nasze życie zawodowe i finansowe. Należy być świadomym tych modyfikacji i dostosować się do nowych przepisów, aby jak najlepiej korzystać 
z zalet i unikać potencjalnych problemów. Warto monitorować ewentualne zmiany w przyszłości.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami – mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze kadr i płac!

Zadzwoń: +48 601 627 101

Napisz: biuro@businessmind.pl

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza