Składki ZUS w 2024 r.

składki zus 2024

Od stycznia 2024 roku w Polsce wchodzą w życie zmiany dotyczące składek ZUS, które wpłyną na przedsiębiorców, pracodawców oraz osoby płacące składki w ramach skali podatkowej i ryczałtu. Głównym powodem zmian jest wzrost minimalnego i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Składki ZUS 2024 – koszt dla przedsiębiorców

Od nowego roku przedsiębiorcy muszą przygotować się na zmiany w wysokości składek ZUS. 
Obecnie składki społeczne wynoszą 1418,48 zł.

Natomiast od stycznia będzie to kwota 1600,27 zł., czyli o 12,8% więcej niż aktualnie.
Podstawą do wyliczania wysokości składek jest 60% przeciętnego wynagrodzenia ustalanego 
w budżecie państwa na każdy kolejny rok. Składki jakie musi opłacić przedsiębiorca to przede wszystkim te na ubezpieczenia społeczne, np.: emerytalne, rentowe, dobrowolne chorobowe, czy wypadkowe oraz na Fundusz Pracy.

Nowy rok przyniesie również zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, która ma być bardziej elastyczna i dostosowana do wybranej formy opodatkowania przedsiębiorstwa.

Minimalna składka zdrowotna wzrośnie z 314,10 zł do 381,78 zł.

Rząd zapowiada również prace nad ustawą pozwalającą na wybór dla przedsiębiorców i wprowadzenie dobrowolnego ZUSu. Osoba prowadząca działalność będzie mogła zdecydować o czasowym zawieszeniu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Niemniej jest to póki co obietnica wyborcza o realizacji której dowiemy się niebawem.

ZUS dla skali podatkowej i podatku liniowego

W przypadku osób płacących składki ZUS w oparciu o skalę podatkową bądź podatku liniowego, koszt składki zdrowotnej wyniesie od 2024 roku co najmniej 381,78 zł. Łączna kwota, jaką poniosą obie grupy wyniesie minimum 1982,05 zł miesięcznie. Trzeba pamiętać, że od nowego roku koszty te poniosą również firmy, które posiadają kłopoty, bądź straty.

ZUS na ryczałcie

Osoby prowadzące działalność na zasadach ryczałtu również muszą dostosować się do nowych wysokości składek ZUS. Oprócz wzrostu składek na ubezpieczenie społeczne ważna dla tej grupy przedsiębiorców będzie podstawa składki zdrowotnej.
Wysokość składki zdrowotnej zależeć będzie od rodzaju ryczałtu, tj. 9% w zależności o progu rocznego przychodu:
– 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł,
– 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł,
– 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł.
 Prognozuje się, że przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2023 oscylowało w okolicach kwoty 7400,00 zł. Jednak ostateczna wartość poznamy w styczniu 2024.
Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wyliczenia składki zdrowotnej w przypadku ryczałtu, wyniosło 7767,85 zł.

Działalność nierejstrowana

Drobni przedsiębiorcy mogą nadal korzystać z możliwości nie rejestrowania jej i opłacania składek ZUS w przypadku kiedy ich dochód miesięczny nie przekracza 75 % minimalnego wynagrodzenia aktualnie obowiązującego w Polsce – od stycznia 2024 r. kwota ta wynosi 3181,50 zł brutto, a od lipca 2024 wzrośnie do 3225,00 zł.

Skutki wzrostu składek ZUS dla pracodawców

Od nowego roku pracodawcy muszą liczyć się ze zmianami w kontekście składek na ubezpieczenia społeczne dla swoich pracowników. W wyniku wzrostu płacy minimalnej, a co za tym idzie składek ZUS i ogólnych kosztów pracy, przewidywany będzie wzrost cen na rynku. Nie będzie to natychmiastowa zmiana, jednak skutki tych zmian będą odczuwane już w pierwszym kwartale 2024 roku.

Zmiany w składkach ZUS na rok 2024 obejmą wszystkim przedsiębiorców. Rząd prześciga się w obietnicach, nowych przepisach i zmianach w tej kwestii wobec czego kluczowe jest śledzenie aktualnych przepisów oraz konsultacja z ekspertami podatkowymi, aby dostosować się do nowych zasad i uniknąć ewentualnych nieścisłości w opłatach składkowych.

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami – mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze kadr i płac!

Zadzwoń: +48 601 627 101

Napisz: biuro@businessmind.pl

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza