Umorzenie zaległości podatkowej przedsiębiorcy – wszystko, co musisz wiedzieć

Umorzenie zaległości podatkowej biuro rachunkowe

Sytuacja Twojej firmy pogorszyła się do tego stopnia, że nie jesteś w stanie opłacić zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub uiścić opłaty prolongacyjnej? Możesz ubiegać się o umorzenie części lub całości zaległości podatkowej! Podpowiadamy, jak poprawnie złożyć wniosek.

W jakiej sytuacji można złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej?


Umorzenie zaległości podatkowej jest przyznawane z urzędu tylko w czterech ściśle określonych sytuacjach (np. w przypadku śmierci podatnika, który nie pozostawi żadnego majątku lub zostawi majątek niepodlegający egzekucji). W sytuacjach innych niż wymienione w przepisach (szczegółowe informacje znajdziesz np. na stronach rządowych) konieczne jest złożenie wniosku do odpowiedniego organu podatkowego. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Pamiętaj, że nawet poprawnie złożony dokument nie jest gwarancją przyznania ulgi! Urzędnik może zażądać podania dodatkowych informacji np. o sytuacji majątkowej przedsiębiorcy starającego się o umorzenie zaległości oraz jego rodziny. Rozpatrując wniosek, urząd bierze pod uwagę dwie kwestie: ważny interes podatnika oraz interes publiczny. Co się kryje pod tymi pojęciami? Jako ważny interes podatnika organ podatkowy może potraktować np. sytuację, w której przedsiębiorca w wyniku sytuacji losowej straci możliwość zarobkowania lub straci cały majątek. Urząd może także przychylić się do wniosku podatnika ze względu na interes publiczny, czyli sytuację, w której przedsiębiorca po uzyskaniu odmowy umorzenia płatności musiałby ubiegać się o pomoc ze strony państwa.

Kto może skorzystać z umorzenia zaległości podatkowej??


Wniosek o umorzenie podatku może złożyć nie tylko podatnik, ale także jego spadkobierca, a nawet osoba trzecia. Jeżeli urząd rozpatrzy go pozytywnie, podatnik może liczyć na umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę (w części lub w całości) oraz na umorzenie opłaty prolongacyjnej.

Jak złożyć wniosek o umorzenie podatku?


Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych możesz złożyć na trzy sposoby: osobiście w urzędzie, listownie lub elektronicznie. Załatwienie sprawy online bez wychodzenia z domu wymaga założenia Profilu Zaufanego lub posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej? Dokument powinien zostać złożony w urzędzie nie wcześniej niż po upływie jednego dnia po terminie płatności. Nie warto jednak zbyt długo zwlekać. Jeżeli urząd z pewnych względów nie uzna Twojego wniosku za zasadny, do zaległej kwoty doliczy także odsetki.

Umorzenie podatku a Tarcza Antykryzysowa


Zagadnienie umorzenia zaległości podatkowej stało się szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy stracili możliwość zarobkowania w trakcie pandemii koronawirusa. Jak na umorzenie zaległości podatkowej wpłynęła Tarcza Antykryzysowa? Ze względu na przedłużający się stan epidemii przedsiębiorcy mogą liczyć na ułatwienia np. podatnicy, którzy nie są w stanie opłacić zaległych składek, nie muszą do wniosku załączać dokumentów, które potwierdzałyby informacje w nim opisane.

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza