PPK – Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to dobrowolny dla pracowników system oszczędzania i pomnażania środków na emeryturę. Zgodnie z ustawą, PPK będzie obowiązkowy dla każdego pracodawcy i jest wprowadzany stopniowo.

W lipcu 2019 roku przystąpiły do niego duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 pracowników), natomiast małe firmy, zatrudniające do 20 pracowników, mają na to czas do końca 2020 roku.

Czym PPK jest dla pracownika?

Każdy zatrudniony będzie zapisywany do planu automatycznie, jednak ma możliwość rezygnacji z niego w każdej chwili. Uczestnik programu zobowiązany jest dokonać wpłaty podstawowej w wysokości 2% swojego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest niższe niż 120% płacy minimalnej w danym roku, w tej sytuacji wpłata początkowa może być mniejsza niż 2% wynagrodzenia brutto, ale nie niższa niż 0,5%. Istnieje również możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej w wysokości do 2% uposażenia brutto.

PPK – o czym muszą pamiętać pracodawcy

Jeśli chodzi o pracodawców, to program nakłada na nich obowiązek utworzenia rachunku PPK i wpłat na konto minimum 1,5% wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż 4% z tej kwoty. Dodatkowo pracodawca będzie musiał dokonać formalności związanych z deklaracjami zapisania pracownika do programu bądź rezygnacji z niego. Wpłaty przekazywane na PPK zostają wliczone do kosztów uzyskania przychodu. Uczestnictwo przedsiębiorstwa w programie niewątpliwie wpłynie na pozytywny wizerunek firmy. Zatrudniającemu za niewywiązanie się z obowiązku wpłat na konto PPK grozi grzywna w wysokości od 1000 zł do 1000000 zł. Kontrolę nad programem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Wypłata środków z PPK

Zgromadzone na indywidualnym rachunku fundusze są prywatne i podlegają dziedziczeniu (obecnie 25% zgromadzonej kwoty). Konto pracownika prowadzone jest przez wybraną instytucję finansową, a wpłaty pochodzą z trzech źródeł – od pracownika, od pracodawcy oraz z Funduszu Pracy. Fundusz Pracy realizuje tzw. wpłaty powitalne (po upływie trzech pełnych miesięcy oszczędzania – każdorazowo 250 zł) i dopłaty roczne (240 zł dla uczestnika, który zgromadził określoną w treści ustawy kwotę). Pieniądze zostaną wypłacone pracownikowi po 60. roku życia (zasada ta dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn). Maksymalnie będzie można podjąć 25% zgromadzonych środków, reszta sumy zostanie wypłacona w miesięcznych ratach.

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza