Obowiązkowy rejestr BDO dla firm

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny rejestr BDO (Baza Danych Odpadowych), o którym mowa w ustawie o odpadach. Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami.

BDO – czyli rejestr danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami stanowi system informatyczny utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Elektroniczna baza danych została uruchomiona przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzona jest przez marszałków województw. System opiera się w głównej mierze na ewidencji podmiotów, które gospodarują produktami i odpadami.

Od 1 stycznia 2020 roku zaplanowane zostało wdrożenie kolejnych modułów BDO, czyli modułu ewidencji i sprawozdawczości. Wprowadzenie wymienionych funkcjonalności ma na celu gromadzenie i zarządzanie informacjami oraz kontrolę rynku gospodarki odpadami. Ponadto umożliwia podmiotom spełnienie obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych, a co za tym idzie, ułatwia organom inspekcji ochrony środowiska walkę z wszelkimi nieprawidłowościami w tym sektorze. u.

Kogo dotyczy BDO?

Właściwie większości przedsiębiorców – podmiotów, które wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję, ale również tych, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach. Z obowiązku rejestracji wykluczone są firmy zlecające wykonanie usług innemu podmiotowi, ponieważ w tym wypadku nie uczestniczą bezpośrednio w procesie wytwarzania odpadów.

Ponadto w BDO nie muszą rejestrować się rolnicy gospodarujący na powierzchni poniżej 75 ha, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które wykorzystują odpady na potrzeby własne lub podmioty transportujące wytworzone przez siebie odpady. Obowiązek rejestracji nie dotyczy również podmiotów władających pod ziemią, na której stosuje się komunalne osady ściekowe (do uprawy roślin i produkcji pasz) oraz podmiotów prowadzących nieprofesjonalną działalność zbierania odpadów i opakowań. Rejestracja odbywa się elektronicznie, a cała baza będzie dostępna online. Niezbędne jest również uiszczenie opłaty rejestrowej, której wysokość uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Kary za niedostosowanie się do nowych przepisów

Prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji w BDO lub bez umieszczenia numeru rejestrowego na fakturach bądź paragonach skutkuje grzywną w wysokości od 5000 zł do 1000000 zł lub nawet karą aresztu. Co więcej, podmiot, który nie zarejestruje się w bazie, nie będzie mógł przekazać wytworzonych odpadów podmiotowi odbierającemu.

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza