Od 1 listopada obowiązkowy split payment – mechanizm podzielonej płatności

1 listopada 2019 r. wejdzie w życie obligatoryjne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności dla niektórych branż. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) polega na rozdzielaniu płatności nabywcy za towar lub usługę.

Płatność dokonywana jest na dwa rachunki – wartość sprzedaży netto trafia na główny rachunek firmy, a kwota podatku VAT na specjalny, dedykowany rachunek VAT.

Obowiązkowy split payment od 1 listopada obejmie towary wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Zaliczają się do nich między innymi wyroby stalowe, elektronika, złom i odpady, surowce wtórne, części samochodowe i motocyklowe, akumulatory, paliwa napędowe, usługi budowlane). 

Istotnym jest, że obowiązkowy split payment będzie dotyczył tylko transakcji na kwotę o wartości równej lub wyższej 15 000 zł brutto dokonanej pomiędzy podatnikami VAT. 

Pamiętać należy także o tym, że w przypadku faktur dokumentujących dokonanie takich transakcji (na kwotę równą lub przekraczającą 15 000 zł brutto), których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

Za brak takiej adnotacji ustawa przewiduje sankcje w wysokości do 30% wartości podatku VAT wynikającego z takiej faktury. Z kolei w przypadku braku zapłaty w reżimie podzielonej płatności również nabywca może otrzymać karę w wysokości równej 30% wartości podatku VAT wynikającej z takiej faktury.

Faktura wystawiona bez oznaczenia MPP (mechanizmu podzielonej płatności) będzie mogła zostać poprawiona. Ze strony podatnika korekta może nastąpić fakturą korygującą, a ze strony nabywcy: notą korygującą.

Co ważne – jeżeli zdarzy się tak, że należność wynikająca z faktury zostanie rozliczona jako kompensata, to split payment – choć obowiązkowy – nie będzie miał w takiej transakcji zastosowania. Podstawą będzie tu treść art. 108a ust. 1d ustawy o VAT. 

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza