Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Od 1 maja 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. O jakich przepisach warto pamiętać w związku ze zmianą?

Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji


Do 31 maja każda osoba prowadząca ewidencję na kasie fiskalnej musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji na kasie rejestrującej. W załączeniu przesyłamy treść takiego oświadczenia oraz informację o zasadach ewidencji.

Oznaczenie literowe od „A” do „G” właściwych stawek podatku


Do 31. lipca każda stawka podatku musi być przypisana do odpowiedniej litery na kasie rejestrującej. Do tej pory w tym temacie obowiązywała dowolność. Proszę o sprawdzenie czy stawki podatku przypisane są jak poniżej i wprowadzenie ewentualnych poprawek:

 • 
literze „A” – przypisana jest stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
 • literze „B” – przypisana jest stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
 • literze „C” – przypisana jest stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
 • literze ”D” – przypisana jest stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
 • literze „E” – przypisana jest zwolnienie od podatku,
 • literze „F” i „G” – przypisane są pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

Kasy online


Powyższe rozporządzenie nałożyło na podatników obowiązek wprowadzenia kas online. Kasy online będą połączone Centralnym Repozytorium Kas, a więc Ministerstwo Finansów na bieżąco będzie miało podgląd do zawartości kasy (transmisja danych będzie odbywać się minimum raz na 2 godziny). Kasy te będą wprowadzane stopniowo:
1 stycznia 2020r. – od tej daty podatnicy sprzedający:

 • benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych,
 • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon i ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
  będą obowiązani rejestrować sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych wyłącznie na kasie online.

1 lipca 2020 r. – od tej daty podatnicy sprzedający:

 • usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
 • węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczone do celów opałowych będą obowiązani rejestrować sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych wyłącznie na kasie online.

1 stycznia 2021 r. – od tej daty podatnicy sprzedający:

 • usługi fryzjerskie
 • usługi kosmetyczne i kosmetologiczne
 • usługi budowlane
 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • usługi prawnicze
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu
  będą obowiązani rejestrować sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych wyłącznie na kasie online.


1 stycznia 2023r. – od tej daty wszyscy podatnicy będą obowiązani rejestrować sprzedaż na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych wyłącznie na kasie online.

Masz pytania?

Kontakt telefoniczny

Zadzwoń

+48 601 627 101

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Wiadomość e-mail

Napisz

biuro@businessmind.pl

 

Czekamy na wiadomość od Ciebie.
Odpowiemy na wszystkie pytania.

Nasze biuro

Adres

Business Mind Sp z o.o.

 

Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4, City Office
Gdynia, ul. Świętojańska 43/23, Baltic Plaza